Vdesign R&D tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn trong việc thiết kế và sáng tạo sản phẩm

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực thiết kế và phát triển sản phẩm là chương trình được Cục Xúc Tiến Thương Mại  (XTTM) xây dựng nhiều năm nay. Qua chương trình này nhiều doanh nghiệp đã có những thay đổi mang tính đột phá về sản phẩm, chiến lược […]

xem thêm

Vdesign R&D Tổ chức triển lãm Thiết Kế Sản Phẩm Lần 1 năm 2017

Triển lãm Thiết Kế Sản Phẩm Lần 1 năm 2017 là triển lãm được công ty CP Vdesign R&D lên kế hoạch và tổ chức. Đây là triển lãm đầu tiên của Việt Nam về lĩnh vực chuyên ngành: Thiết kế sản phẩm, thiết kế công nghiệp. Tổng quan chung về ngành thiết kế công […]

xem thêm