DỊCH VỤ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA SẢN PHẨM

Dịch vụ Thiết Kế Đồ Họa Sản Phẩm là dịch vụ được Vdesign R&D xây dựng ngay từ những giai đoạn đầu thành lập. Đây là dịch vụ hỗ trợ cho mảng Thiết Kế Kiểu Dáng Công Nghiệp của Vdesign R&D.

Dịch vụ được xây dựng nhằm tạo ra một giải pháp trọn gói cho khách hàng từ: thiết kế nhãn hiệu cho sản phẩm – thiết kế kiểu dáng sản phẩm – thiết kế bao bì, nhãn mác và bộ marketing cho sản phẩm.

Dưới đây là một số sản phẩm tiêu biểu mới nhất mà Vdesign R&D đã thiết kế

Sản phẩm logo – nhận diện thương hiệu

Graphic Design - Vdesign R&D

Sản phẩm tem nhãn

Labeling Design - Vdesign R&D

Sản phẩm bao bì

Packaging design - Vdesign R&D