Quy trình làm việc

Quy trình 8 bước để có một thiết kế hoàn hảo tại Vdesign R&D

Bước 1

Bạn gửi yêu cầu thiết kế cho Vdesign R&D theo form mẫu

Bước 2

Vdesign R&D phân tích thảo luận với khách hàng đưa ra báo giá chuẩn

Bước 3

Ký hợp đồng thiết kế, hợp đồng bảo mật, chốt timeline dự án

Bước 4

Triển khai thiết kế

Bước 5

Thi công sản phẩm mẫu

Bước 6

Test sản phẩm và chỉnh sửa bản vẽ

Bước 7

Hoàn thiện hồ sơ thiết kế

Bước 8

Bàn giao hồ sơ thiết kế, thanh lý hợp đồng

Sản phẩm Vdesign R&D đã thiết kế kiểu dáng

Trong suốt 9 năm qua chúng tôi đã thiết kế hàng trăm kiểu dáng sản phẩm cho khách hàng. Đây là những kiểu dáng tiêu biểu chúng tôi đã được khách hàng cho phép giới thiệu.