Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực thiết kế và phát triển sản phẩm là chương trình được Cục Xúc Tiến Thương Mại  (XTTM) xây dựng nhiều năm nay. Qua chương trình này nhiều doanh nghiệp đã có những thay đổi mang tính đột phá về sản phẩm, chiến lược kinh doanh, truyền thông sản phẩm… qua đó giúp nâng tầm sản phẩm Việt trên thị trường quốc tế. Chương trình thực sự hiệu quả khi Cục XTTM đã mời các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về đào tạo, tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Đại diện cục Xúc Tiến Thương Mại phát biểu khai mạc chương trình

Năm 2018 Vdesign R&D vinh dự nhận được lời mời từ cục XTTM trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn. Qua chuyến công tác này chúng tôi đã được tiếp cận với nhiều doanh nghiệp, nắm bắt được những vấn đề còn tồn đọng chung trong việc phát triển sản phẩm của các doanh nghiệp.

Vdesign R&D Team