Sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu của công ty về việc tạo ra một sản phẩm đơn giản, thuận tiện khi sử dụng. Để đáp ứng điều đó sản phẩm mới được thiết kế với kiểu dáng thon ở giữa giúp việc cầm nắm được thuận tiện, bên cạnh đó việc thiết kế lại nắp sản phẩm cũng giúp sản phẩm thân thiện hơn khi tương tác với con người và dễ dàng trong việc tháo lắp.